VV_onderhoud

Onderhoud

Om ongeplande stilstand te voorkomen is vakkundig onderhoud aan uw voertuig van essentieel belang. Van Venrooy Utility Vehicles beschikt hiertoe over een compleet geoutilleerde werkplaats in Oss. Wij bieden u diverse mogelijkheden om het onderhoud geheel of gedeeltelijk aan ons over te dragen. Bij onze professionals is uw kostbare bezit in vertrouwde handen. 

Bekijk foto's

Meer informatie aanvragen

Direct contact opnemen

+31 (0)412 - 45 53 07

info@vanvenrooy.com

Menu