VV_onderhoud

Maintenance

Om ongeplande stilstand te voorkomen is vakkundig onderhoud aan uw voertuig van essentieel belang. Van Venrooy Utility Vehicles beschikt hiertoe over een compleet geoutilleerde werkplaats in Oss. Wij bieden u diverse mogelijkheden om het onderhoud geheel of gedeeltelijk aan ons over te dragen. Bij onze professionals is uw kostbare bezit in vertrouwde handen. 

View photos

Meer informatie aanvragen

Please contact us directly

+31 (0)412 - 45 53 07

info@vanvenrooy.nl

Menu